Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Yarn Cyclingwear kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yarn Cyclingwear, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yarn Cyclingwear verstrekt. Yarn Cyclingwear kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–              voor- en achternaam
–              adresgegevens
–              telefoonnummer
–              e-mailadres
–              IP-adres

WAAROM YARN CYCLINGWEAR GEGEVENS NODIG HEEFT
Yarn Cyclingwear verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunt u zich via onze websites aanmelden voor diverse evenementen of abonneren op onze nieuwsbrief.

Daarnaast kan Yarn Cyclingwear uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze diensten

HOE LANG YARN CYCLINGWEAR GEGEVENS BEWAART
Yarn Cyclingwear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegevens                                 Bewaartermijn

Contactformulier                            Max. 1 jaar

Inschrijving Nieuwsbrief              Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Aanvraag via e-mail                        Max. 1 jaar

Overige formulieren                      Max. 4 jaar

Klantgegevens                                 Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Yarn Cyclingwear verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yarn Cyclingwear blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Yarn Cyclingwear worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yarn Cyclingwear gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Yarn Cyclingwear maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Yarn Cyclingwear bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Yarn Cyclingwear te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Yarn Cyclingwear heeft hier geen invloed op.

Yarn Cyclingwear heeft Google geen toestemming gegeven om via Yarn Cyclingwear verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@domeinnaam.nl. Yarn Cyclingwear zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-05-2018 13:00:00.


BEVEILIGEN
Yarn Cyclingwear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yarn Cyclingwear maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yarn Cyclingwear verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yarn Cyclingwear op via onderstaande contactgegevens


AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


CONTACTGEGEVENS YARN CYCLINGWEAR
Middelvaart 2
4715 ES Rucphen
Nederland

(06) 15 64 00 24
info@yarncycling.com

Diisclaimer

De website www.yarncycling.com ten behoeve van YARN CYCLINGWEAR en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van YARN CYCLINGWEAR.Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van YARN CYCLINGWEAR.

De inhoud van de website en andere uitingen van YARN CYCLINGWEAR op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door YARN CYCLINGWEAR wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. YARN CYCLINGWEAR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. YARN CYCLINGWEAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website.

Wanneer YARN CYCLINGWEAR hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.YARN CYCLINGWEAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door YARN CYCLINGWEAR worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van YARN CYCLINGWEAR en/of aan YARN CYCLINGWEAR gelieerde vennootschappen.

Mei 2019 ©

Cookie statement

Wat houdt de Cookiewetgeving in?

Sinds 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht. Deze wet beschrijft dat bezoekers van websites goed geïnformeerd moeten worden over het plaatsen van cookies. Bedrijven zijn ook verplicht om uit te leggen met welk doel er cookies geplaatst worden. De ACM houdt toezicht op de naleving van de Cookiewetgeving.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Cookies zijn veilig
Allereerst is het belangrijk om te weten dat cookies uw computer en persoonsgegevens niet beschadigen. Ze hebben enkel tot doel om het gebruiksgemak voor bezoekers te verhogen (bijvoorbeeld: onthouden van een geplaatst product in een winkelwagen of anoniem klikgedrag te bekijken om de website te verbeteren).

Waarvoor gebruikt YARN CYCLINGWEAR cookies?
YARN CYCLINGWEAR gebruikt cookies om de ervaringen van de bezoeker van de website te verbeteren en de gebruiker tot dienst te zijn. Er zijn drie doeleinden waarvoor YARN CYCLINGWEAR gebruik maakt van cookies:

1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik en het correct functioneren van onze websites.

2. Google Analytics
Tijdens uw bezoek wordt een cookie geplaatst om uw bezoek anoniem te registreren. YARN CYCLINGWEAR verwerft daarmee statistieken om het gebruik van de website analyseren. Aan de hand van de cijfers wordt gekeken naar aanpassingen om het gebruiksgemak te verbeteren en bijvoorbeeld populaire pagina’s een prominentere plaats te geven. Het doel hiervan is om uw ervaringen als gebruiker zo aangenaam mogelijk te maken.

3. Remarketing
Het doel van het plaatsen van cookies voor relatiemarketing is om u op het moment dat u andere websites bezoekt een aantal keer met banners aan onze producten en/of aanbiedingen te herinneren. Dit gebeurt op plekken die Google, Facebook en Linkedin beschikbaar stellen.

Cookies weerhouden
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u uw computer hiervan vrijhouden door enkele instellingen te veranderen. U kunt cookies:
1. Handmatig verwijderen
2. Automatisch verwijderen
3. Weigeren

Cookies verwijderen
Gewone cookies verwijderen is eenvoudig. Maar bedenk wel dat je na het opschonen op sommige websites opnieuw moet inloggen. En dat je op andere sites soms iets opnieuw moet instellen.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
1. Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’.
Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’.

Cookies verwijderen in Edge
1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt wissen’.
2. Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de ‘Wissen-knop’.

Cookies verwijderen in Firefox
1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
2. Klik op ‘Alle verwijderen’.

Cookies verwijderen in Chrome
1. Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
2. In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan.
3. Druk op de knop ‘Browsegegevens’ wissen.

Cookies verwijderen in Safari (MacOS)
1. Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Add to cart